Naglowek
O FIRMIE OFERTA KONTAKT

TRANSFORMATORY OLEJOWE


Transformatory są stosowane do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia, głównie na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.

Transformatory przeznaczone są do instalacji w klimacie umiarkowanym na otwartych przestrzeniach lub w budynkach wystarczająco przewietrzanych, w atmosferze wolnej od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem. Mogą być instalowane do wysokości 1000 m n.p.m. Temperatura otoczenia od - 25°C do + 40°C; średnia temperatura roczna nie może przekraczać + 20°C.

Transformatory mogą być wykonane jako hermetyczne (kadź całkowicie napełniona olejem) lub wyposażone w konserwator. Kadzie są zbudowane z elastycznych ścianek falistych, które zapewniają wystarczające chłodzenie transformatora. Ścianki faliste kompensują również zmiany objętości oleju podczas eksploatacji transformatora. Zaleta transformatorów hermetycznych jest brak kontaktu oleju z atmosferą, co umożliwia zaniechanie uciążliwych badań oleju w czasie eksploatacji.

Transformatory są przystosowane do zamontowania na stacjach słupowych lub w podstacjach energetycznych.

Zakres mocy transformatorów wynosi od 40 kVA do 2500 kVA, a napięcia znamionowe uzwojenia pierwotnego wynoszą: 6,3 kV , 15,75 kV lub 21 kV. Wszystkie jednostki są wykonywane na obowiązujące aktualnie napięcie wtórne 420 V. Istnieje możliwość zamówienia transformatora na inne, niekatalogowe wartości napięć.

Wyposażenie standardowe transformatorów:

 • kadź falista
 • olej mineralny
 • przepusty izolatorowe wysokiego i niskiego napięcia
 • przełącznik zaczepów do regulacji w stanie beznapięciowym
 • zawór spustowy
 • wlew oleju
 • uchwyty na pokrywie do podnoszenia transformatora
 • zaciski uziemiające
 • tabliczka znamionowa
 • olejowskaz
 • kółka jezdne dwukierunkowe

Wyposażenie dodatkowe transformatorów:

 • termometr kontaktowy
 • przekaźnik DGPT2
 • przepusty – gniazda konektorowe
 • głowice konektorowe proste lub kątowe
 • głowice silikonowe napowietrzne lub wnętrzowe
 • nakładki do rozbudowania zacisków szynowych
 • osłony zacisków

Do oferowanych transformatorów dołączane są następujące dokumenty:

 • karta pełnych prób i badań elektrycznych
 • gwarancja 24 miesiące
 • atest "ENERGOPOMIAR - ELEKTRYKA" - Gliwice
 • certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001
 • Dokumentacja Techniczno – Ruchowa
 • instrukcja przekaźnika DGPT2

Transformatory są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami IEC oraz PN.

Transformator Siemens

seria TUMETIC®

PARAMETRY
WYPOSAŻENIE
DOKUMENTACJA

autor: Piotr Wójcik [easysoft@wp.pl]